Sơn Phúc Group
Luôn luôn sáng tạo - Luôn luôn đổi mới
ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ

Dịch vụ đo đạc địa chính

      Đo vẽ bản đồ địa chính cơ sở và bản đồ địa chính chính quy các tỷ lệ phù hợp với công tác quản lý nhà nước về đất đai.

      Đo đạc bản đồ hiện trạng sử dụng đất, lập các phương án bồi thường đất và tài sản gắn liền với đất phục vụ giải phóng mặt bằng của các công trình dự án.

      Thống kê, lập hồ sơ địa chính. Phục vụ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

      Tư vấn, giám sát các công trình, dự án cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

     Tư vấn lập thiết kế kĩ thuật, dự toán công trình đo đạc bản đồ địa chính hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất, đăng ký đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất và tài sản gắn liền với đất.

Bài viết khác

TRIỂN KHAI ĐO ĐẠC TRÊN ĐỊA BÀN TP CÀ MAU

XEM TIẾP

TRIỂN KHAI ĐO ĐẠC TRÊN ĐỊA BÀN TP PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN

XEM TIẾP

ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SƠN PHÚC TẠI BẮC GIANG

XEM TIẾP

TIN TỨC NỔI BẬT

  • TRIỂN KHAI ĐO ĐẠC TRÊN ĐỊA BÀN TP CÀ MAU TRIỂN KHAI ĐO ĐẠC TRÊN ĐỊA BÀN TP CÀ MAU
  • TRIỂN KHAI ĐO ĐẠC TRÊN ĐỊA BÀN TP PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN TRIỂN KHAI ĐO ĐẠC TRÊN ĐỊA BÀN TP PHAN THIẾT, BÌNH THUẬN
  • PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN Ở VIỆT NAM: TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN Ở VIỆT NAM: TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC
  • TRIỂN KHAI ĐO ĐẠC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG TRIỂN KHAI ĐO ĐẠC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
  • KHU ĐÔ THỊ SƠN PHÚC - BA BỂ KHU ĐÔ THỊ SƠN PHÚC - BA BỂ