Công ty cổ phần đầu tư Sơn Phúc
Hợp tác - Đầu tư - Phát triển
Đo đạc địa chính

Thông tư 50/2013/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật đo đạc địa chính

Thông tư 50/2013/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính

XEM TIẾP

TIN TỨC NỔI BẬT