DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HTKT KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ TẠI TỔ 1 THỊ TRẤN BẰNG LŨNG HUYỆN CHỢ ĐỒN (ĐỢT 1).

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HTKT KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ TẠI TỔ 1 THỊ TRẤN BẰNG LŨNG HUYỆN CHỢ ĐỒN (ĐỢT 1).

THÔNG TIN DỰ ÁN

Diện tích : 2,65 ha

Tổng vốn đầu tư: gần 30 tỷ đồng

Quy mô dân số: 500 người

Hạng mục đầu tư:

- 143 lô nhà ở thấp tầng

- San nền, tường chắn

- Giao thông

- Cấp điện

- Điện chiếu sáng đường phố; 

- Thông tin liên lạc, hào cáp;

- Hệ thống cấp nước;

- Hệ thống thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước thải

- Cây xanh.

Tổng số lượng sản phẩm: 143 căn.

Đã bán: 110 căn.

Thời gian hoàn thành: Năm 2021

 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HTKT KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ TẠI TỔ 1 THỊ TRẤN BẰNG LŨNG HUYỆN CHỢ ĐỒN (ĐỢT 1).