DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG

DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG

Với kinh nghiệm triển khai thành công nhiều dự án ở các tỉnh, thành phía Bắc như: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Tập đoàn Sơn Phúc đặt mục tiêu kiến tạo một khu đô thị hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu về nhà ở, học tập, mua sắm, vui chơi giải trí, góp phần tạo nguồn vốn phát triển kinh tế - xã hội, tạo bộ mặt mỹ quan đặc trưng cho địa phương và hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hồng Phong. Dự án cũng góp phần tăng quỹ nhà ở, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng nói chung.

THÔNG TIN DỰ ÁN

DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG
DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG
DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG
DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG
DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG
DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG
DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG
DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG
DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG
DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG
DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG
DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG
DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG
DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG
DỰ ÁN KDC HỒNG PHONG, AN DƯƠNG, TP HẢI PHÒNG