Son Phuc Group
Hợp tác - Đầu tư - Phát triển
WELCOME TO SƠN PHÚC
Ban Lãnh Đạo
ÔNG: NGUYỄN THẾ HÙNG

ÔNG: NGUYỄN THẾ HÙNG

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Đại học Griggr International Academy

ÔNG: NGUYỄN THẾ HÙNG

ÔNG: NGUYỄN THẾ HÙNG

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Đại học Griggr International Academy

Ông Nguyễn Thế Hùng là thành viên sáng lập Tập đoàn Kosy, Thành viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc tập đoàn Kosy với hơn 10 năm kinh nghiệm BĐS và Giáo dục. Ngoài ra, ông Hùng từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Tài chính Hà Nội.

ÔNG: NGUYỄN MẠNH SÁU

ÔNG: NGUYỄN MẠNH SÁU

Giám đốc Đầu tư

Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội

ÔNG: NGUYỄN MẠNH SÁU

ÔNG: NGUYỄN MẠNH SÁU

Giám đốc Đầu tư

Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội

Ông Nguyễn Mạnh Sáu là Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội. Với 12 năm kinh nghiệm quản lý giáo dục. Nguyên Giám đốc Trung tâm tư vấn quản trị nhân lực Phương Đông. Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Tài chính Hà Nội.

ÔNG: BÙI THANH TUYỀN

ÔNG: BÙI THANH TUYỀN

Giám đốc Phát triển dự án

Kỹ sư Xây dựng trường Đại học Kiến trúc/ Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình

ÔNG: BÙI THANH TUYỀN

ÔNG: BÙI THANH TUYỀN

Giám đốc Phát triển dự án

Kỹ sư Xây dựng trường Đại học Kiến trúc/ Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình

Ông Bùi Thanh Tuyền với hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý dự án và xây dựng đô thị. Ông từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp (APMB) - Bộ NN và PTNT (2008 - 2012); Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Quản lý Dự án xây dựng của Văn phòng Chính phủ (2012 - 2016). Trước khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Phát triển dự án, ông Bùi Thanh Tuyền là Phó Giám đốc đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phúc.

ÔNG TRƯƠNG TIÊN PHONG

ÔNG TRƯƠNG TIÊN PHONG

Giám đốc Kinh doanh

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

ÔNG TRƯƠNG TIÊN PHONG

ÔNG TRƯƠNG TIÊN PHONG

Giám đốc Kinh doanh

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Ông Trương Tiên Phong tốt nghiêp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Học viện Griggr. Với hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý, kinh doanh Bất động sản, 05 năm nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần truyền thông đa phương tiện Việt Nam.

024.32008611 Số điện thoại hỗ trợ 24/24
Hợp tác - Đầu tư - Phát triển