Son Phuc Group
Nghĩ lớn - Làm lớn
WELCOME TO SƠN PHÚC
Ban Lãnh Đạo
ÔNG: NGUYỄN THẾ HÙNG

ÔNG: NGUYỄN THẾ HÙNG

Chủ tịch HĐQT

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Griggr International Academy

ÔNG: NGUYỄN THẾ HÙNG

ÔNG: NGUYỄN THẾ HÙNG

Chủ tịch HĐQT

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Griggr International Academy

Ông Nguyễn Thế Hùng là thành viên sáng lập Tập đoàn Kosy, Thành viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc tập đoàn Kosy với hơn 10 năm kinh nghiệm BĐS và Giáo dục. Ngoài ra, ông Hùng từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Tài chính Hà Nội.

BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

Uỷ viên HĐQT/Trưởng Ban Kiểm soát

Cử nhân kinh tế - ĐH Phương Đông

BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

Uỷ viên HĐQT/Trưởng Ban Kiểm soát

Cử nhân kinh tế - ĐH Phương Đông

Sơn Phúc

Sơn Phúc

JSC

JSC

Sơn Phúc

Sơn Phúc

JSC

JSC

ÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN

ÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN

Uỷ viên HĐQT/Phó Ban Kiểm soát

Kỹ sư xây dựng - Đại học Kiến trúc

ÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN

ÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN

Uỷ viên HĐQT/Phó Ban Kiểm soát

Kỹ sư xây dựng - Đại học Kiến trúc

ÔNG BÙI THANH TUYỀN

ÔNG BÙI THANH TUYỀN

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình; Kỹ sư Xây dựng - Đại học Kiến trúc

ÔNG BÙI THANH TUYỀN

ÔNG BÙI THANH TUYỀN

Phó Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản lý đô thị và công trình; Kỹ sư Xây dựng - Đại học Kiến trúc

Ông Bùi Thanh Tuyền với hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý dự án và xây dựng đô thị. Ông từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp (APMB) - Bộ NN và PTNT (2008 - 2012); Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Ban Quản lý Dự án xây dựng của Văn phòng Chính phủ (2012 - 2016). Trước khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Phát triển dự án, ông Bùi Thanh Tuyền là Phó Giám đốc đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phúc.

 Ông Đoàn Năng Tuân

Ông Đoàn Năng Tuân

P.TGĐ Tài chính

Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân

 Ông Đoàn Năng Tuân

Ông Đoàn Năng Tuân

P.TGĐ Tài chính

Thạc sỹ Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH YÊN

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH YÊN

Phó Tổng Giám đốc đầu tư

Kỹ sư Xây dựng - Đại học Xây dựng

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH YÊN

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH YÊN

Phó Tổng Giám đốc đầu tư

Kỹ sư Xây dựng - Đại học Xây dựng

Ông Nguyễn Đình Yên với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, thi công xây dựng. Ông từng là Phó giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng & kinh doanh nhà; Trưởng phòng Đầu tư - Tổng công ty Cơ khí xây dựng thuộc Bộ Xây dựng

024.32008611 Số điện thoại hỗ trợ 24/24
Nghĩ lớn - Làm lớn