Son Phuc Group
Nghĩ lớn - Làm lớn
WELCOME TO SƠN PHÚC
Ban Lãnh Đạo
ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG

ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Griggr International Academy

ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG

ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Griggr International Academy

Ông Nguyễn Thế Hùng là thành viên sáng lập Tập đoàn Kosy, Thành viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc tập đoàn Kosy với hơn 10 năm kinh nghiệm BĐS và Giáo dục. Ngoài ra, ông Hùng từng đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp Tài chính Hà Nội.

BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

Uỷ viên HĐQT/Trưởng Ban Kiểm soát

Cử nhân kinh tế

BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

Uỷ viên HĐQT/Trưởng Ban Kiểm soát

Cử nhân kinh tế

SƠN PHÚC

SƠN PHÚC

JSC

JSC

SƠN PHÚC

SƠN PHÚC

JSC

JSC

ÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN

ÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN

Uỷ viên HĐQT/Phó Ban Kiểm soát

Kỹ sư xây dựng - Đại học Kiến trúc

ÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN

ÔNG NGUYỄN TRUNG KIÊN

Uỷ viên HĐQT/Phó Ban Kiểm soát

Kỹ sư xây dựng - Đại học Kiến trúc

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH YÊN

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH YÊN

Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Kỹ sư Xây dựng - Đại học Xây dựng

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH YÊN

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH YÊN

Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Kỹ sư Xây dựng - Đại học Xây dựng

Ông Nguyễn Đình Yên với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án, thi công xây dựng. Ông từng là Phó giám đốc BQLDA Đầu tư xây dựng & kinh doanh nhà; Trưởng phòng Đầu tư - Tổng công ty Cơ khí xây dựng thuộc Bộ Xây dựng

 ÔNG HOÀNG ANH

ÔNG HOÀNG ANH

Phó Tổng Giám đốc Đầu tư

Thạc sỹ Quy hoạch đô thị - Đại học Kiến trúc Hà Nội

 ÔNG HOÀNG ANH

ÔNG HOÀNG ANH

Phó Tổng Giám đốc Đầu tư

Thạc sỹ Quy hoạch đô thị - Đại học Kiến trúc Hà Nội

ÔNG HOÀNG VĂN QUYẾT

ÔNG HOÀNG VĂN QUYẾT

Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng & Cử nhân kinh tế

ÔNG HOÀNG VĂN QUYẾT

ÔNG HOÀNG VĂN QUYẾT

Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng & Cử nhân kinh tế

024.32008611 Số điện thoại hỗ trợ 24/24
Nghĩ lớn - Làm lớn