Son Phuc Group
Hợp tác - Đầu tư - Phát triển
WELCOME TO SƠN PHÚC
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

co-cau-to-chuc.png

Bài viết khác

TỔNG QUAN

1. Giới thiệu Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phúc – tiền thân là Công ty TNHH định giá và tư vấn Bất động sản Việt Nam, được thành lập ngày 29 tháng 10 năm 2010. Trải qua gần 10 năm hình thành và phát tri ...

Xem thêm

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - MỤC TIÊU

Tầm nhìn Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phúc lấy con người là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, với phương châm làm việc luôn đặt 4 chữ: “Tâm – Tài – Trí – Tín” lên hàng đâu để phát triển, luôn hướng đến ...

Xem thêm

THÔNG ĐIỆP CỦA HĐQT

Kính thưa Quý nhà đầu tư, Cổ đông, khách hàng và đối tác! Thưa toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên Công ty! Lời đầu tiên, thay mặt toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phúc, tôi trân ...

Xem thêm
024.32008611 Số điện thoại hỗ trợ 24/24
Hợp tác - Đầu tư - Phát triển