Son Phuc Group
Hợp tác - Đầu tư - Phát triển
Tuyển dụng
SONPHUC GROUP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

SONPHUC GROUP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển dự án mới trên nhiều lĩnh vực, Tập đoàn Kosy mong muốn chiêu mộ ứng viên phù hợp tham gia vào đội ngũ Ban lãnh đạo Tập đoàn, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật với thông tin cụ thể như sau:

XEM TIẾP

SONPHUC GROUP TUYỂN DỤNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH

XEM TIẾP

TIN TỨC NỔI BẬT