Son Phuc Group
Hợp tác - Đầu tư - Phát triển
Tin tức & Sự kiện
SƠN PHÚC GROUP - MIDLAND: KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VÀ PHÂN PHỐI DỰ ÁN KĐT SƠN PHÚC - CHỢ ĐỒN

SƠN PHÚC GROUP - MIDLAND: KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VÀ PHÂN PHỐI DỰ ÁN KĐT SƠN PHÚC - CHỢ ĐỒN

Ngày 14/06/2018, Son Phuc Group phối hợp với Midland tổ chức thành công lễ ký kết hợp tác phân phối độc quyền dự án KĐT Sơn Phúc – Chợ Đồn.

XEM TIẾP

PHÓNG SỰ ĐTH TỈNH BẮC KẠN VỀ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SƠN PHÚC - CHỢ ĐỒN

XEM TIẾP

CÔNG BỐ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TẠI THỊ TRẤN CHỢ RÃ, HUYÊN BA BỂ

XEM TIẾP

KHU ĐÔ THỊ SƠN PHÚC - CHỢ ĐỒN

XEM TIẾP

KHU ĐÔ THỊ SƠN PHÚC - BA BỂ

XEM TIẾP

KHU ĐÔ THỊ KOSY - SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

XEM TIẾP

HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2018 & CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM MỘT SỐ VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO CÔNG TY

XEM TIẾP

KHU ĐÔ THỊ KOSY - LÀO CAI

XEM TIẾP

Họp Hội nghị liên ngành tỉnh Bắc Kạn về Chủ trương đầu tư Dự án

XEM TIẾP

TIN TỨC NỔI BẬT