ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG

ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG

Chủ tịch HĐQT

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Griggr International Academy
BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

Phó Chủ tịch HĐQT

Cử nhân Tài chính ngân hàng - Học viện Ngân hàng
ÔNG NGUYỄN VĂN CƯƠNG

ÔNG NGUYỄN VĂN CƯƠNG

Tổng Giám đốc

Kỹ sư Xây dựng dân dụng và Công nghiệp - Đại học Kiến trúc Hà Nội; Văn bằng 2 Quản trị kinh doanh - ĐH Ngoại Thương
ÔNG PHẠM ĐÌNH HIỆP

ÔNG PHẠM ĐÌNH HIỆP

Uỷ viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Tài chính

Cử nhân kế toán - ĐH Kinh tế Quốc Dân/ Thạc sỹ QTKD - Đại học Griggr International Academy
ÔNG NGUYỄN XUÂN BÌNH

ÔNG NGUYỄN XUÂN BÌNH

Cố vấn cao cấp Chủ tịch HĐQT

Cử nhân Anh Văn/ Thạc Sỹ Luật Kinh tế
ÔNG NGUYỄN QUỐC ANH

ÔNG NGUYỄN QUỐC ANH

Phó Tổng Giám đốc đầu tư

Cử nhân Quản trị kinh doanh - Học viện Tài chính
ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG

ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG

Phó Tổng Giám đốc Giải phóng mặt bằng

Thạc sỹ QTKD - ĐH Griggr International Academy
ÔNG VŨ VĂN KHUÊ

ÔNG VŨ VĂN KHUÊ

Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh

Cử nhân Học viện Tài chính - Thạc sỹ ĐH Kinh tế quốc dân
TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc