Sơn Phúc Group
Luôn luôn sáng tạo - Luôn luôn đổi mới
WELCOME TO SƠN PHÚC
Ban Lãnh Đạo
ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG

ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Griggr International Academy

ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG

ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Griggr International Academy

BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

Phó Chủ tịch HĐQT

Cử nhân Tài chính ngân hàng - Học viện Ngân hàng

BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

Phó Chủ tịch HĐQT

Cử nhân Tài chính ngân hàng - Học viện Ngân hàng

ÔNG PHẠM ĐÌNH HIỆP

ÔNG PHẠM ĐÌNH HIỆP

Uỷ viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc Tài chính

Cử nhân kế toán - ĐH Kinh tế Quốc Dân/ Thạc sỹ QTKD - Đại học Griggr International Academy

ÔNG PHẠM ĐÌNH HIỆP

ÔNG PHẠM ĐÌNH HIỆP

Uỷ viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc Tài chính

Cử nhân kế toán - ĐH Kinh tế Quốc Dân/ Thạc sỹ QTKD - Đại học Griggr International Academy

ÔNG NGUYỄN QUỐC ANH

ÔNG NGUYỄN QUỐC ANH

Phó Tổng giám đốc đầu tư ban 2

Cử nhân Quản trị kinh doanh - Học viện Tài chính

ÔNG NGUYỄN QUỐC ANH

ÔNG NGUYỄN QUỐC ANH

Phó Tổng giám đốc đầu tư ban 2

Cử nhân Quản trị kinh doanh - Học viện Tài chính

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH YÊN

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH YÊN

Phó Tổng Giám đốc đầu tư ban 1

Kỹ sư Xây dựng - Đại học Xây dựng

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH YÊN

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH YÊN

Phó Tổng Giám đốc đầu tư ban 1

Kỹ sư Xây dựng - Đại học Xây dựng

ÔNG HOÀNG VĂN QUYẾT

ÔNG HOÀNG VĂN QUYẾT

Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng dân dụng - ĐH Kiến trúc/ Cử nhân kinh tế - ĐH Thương mại

ÔNG HOÀNG VĂN QUYẾT

ÔNG HOÀNG VĂN QUYẾT

Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng dân dụng - ĐH Kiến trúc/ Cử nhân kinh tế - ĐH Thương mại

024.32008611 Số điện thoại hỗ trợ 24/24
Luôn luôn sáng tạo - Luôn luôn đổi mới