ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG

ÔNG NGUYỄN THẾ HÙNG

Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Griggr International Academy
BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

BÀ TRẦN THỊ BỈNH XUÂN

Phó Chủ tịch HĐQT

Cử nhân Tài chính ngân hàng - Học viện Ngân hàng
ÔNG PHẠM ĐÌNH HIỆP

ÔNG PHẠM ĐÌNH HIỆP

Uỷ viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc Tài chính

Cử nhân kế toán - ĐH Kinh tế Quốc Dân/ Thạc sỹ QTKD - Đại học Griggr International Academy
ÔNG NGUYỄN QUỐC ANH

ÔNG NGUYỄN QUỐC ANH

Phó Tổng Giám đốc đầu tư

Cử nhân Quản trị kinh doanh - Học viện Tài chính
ÔNG HOÀNG VĂN QUYẾT

ÔNG HOÀNG VĂN QUYẾT

Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật

Kỹ sư xây dựng dân dụng - ĐH Kiến trúc/ Cử nhân kinh tế - ĐH Thương mại
ÔNG ĐINH TRỌNG SƠN

ÔNG ĐINH TRỌNG SƠN

Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại và Đầu tư

Cử nhân Luật - Đại học An ninh
ÔNG VŨ VĂN KHUÊ

ÔNG VŨ VĂN KHUÊ

Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh

Cử nhân Học viện Tài chính - Thạc sỹ ĐH Kinh tế quốc dân
TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc