SERVICES

Thiết kế - Quy hoạch

LĨNH VỰC KIẾN TẠO XƯƠNG SỐNG CỦA CÁC DỰ ÁN
17
03 - 2022

LĨNH VỰC KIẾN TẠO XƯƠNG SỐNG CỦA CÁC DỰ ÁN

Thiết kế - Quy hoạch luôn là một lĩnh vực thiết yếu trong các dự án bất động sản, nhằm cụ thể hóa nội dung của bản quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, kiến tạo tổ hợp không gian bên ngoài và bên trong của một dự án. Thiết kế - Quy hoạch là xây dựng khung xương sống cho toàn bộ cảnh quan khu đô thị, dựa trên những khảo sát thực tế trên bản vẽ, các số liệu tính toán, các phương pháp và chi phí đi kèm… theo quy hoạch chung của nhà nước.

Xem thêm
TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc