News

Video clips

https://www.youtube.com/watch?v=HgzqKBHkskg

Kinh tế dự báo: Thị trường bất động sản - Kiểm soát để phát triển

https://www.youtube.com/watch?v=egDhsYC6mUI

Công tác GPMB tại Dự án SƠN PHÚC - CHỢ ĐỒN

https://youtu.be/_b9nidPMroA

Dự án Khu đô thị Sơn Phúc - Chợ Đồn

https://youtu.be/O_lIRSbLq6s

Bản tin thời sự Đài truyền hình TBK tỉnh Bắc Kạn về dự án KĐT Sơn Phúc - Chợ Đồn

TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc