SERVICES

Năng lượng tái tạo

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO - XU HƯỚNG TẤT YẾU
24
12 - 2021

NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO - XU HƯỚNG TẤT YẾU

Xã hội phát triển, nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt ngày càng tăng. Trong bối cảnh nguồn năng lượng hóa thạch đang dần khan hiếm, việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) được xem là xu hướng tất yếu và là một trong những giải pháp quan trọng góp phần khai thác triệt để nguồn tài nguyên thiên nhiên, tái tạo nguồn điện, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Xem thêm
TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc