About Us

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TRIẾT LÝ KINH DOANH

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TRIẾT LÝ KINH DOANH

Tầm nhìn

Sơn Phúc Group trở thành:

- Tập đoàn kinh tế đa ngành;

- Tập đoàn phát triển xuyên quốc gia với các mũi nhọn: Bất động sản, Công nghiệp, Năng lượng tái tạo, Dịch vụ và Thương mại.

Sứ mệnh       

- Tạo ra những sản phẩm tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng.

- Tạo việc làm ổn định, thu nhập cao cho người lao động trong hệ thống tập đoàn và các chi nhánh trên khắp thế giới.

- Đóng góp ngân sách nhà nước và tích cực thực hiện trách nhiệm an sinh xã hội.

Giá trị cốt lõi

Sơn Phúc Group đã, đang và sẽ tuân thủ 5T:

- Suy nghĩ bằng chữ “Tâm” (Tận tâm)
- Hành động bằng chữ “Tầm” (Tầm nhìn)
- Phát triển bằng chữ “Tín” (Uy tín)
- Ứng xử với con người bằng chữ “Trọng” (Trân trọng)
- Đặt trách nhiệm xã hội bằng chữ “Tiên” (Tiên phong)

Triết lý kinh doanh

- Đặt “Con Người” là yếu tố hàng đầu, kinh doanh bằng chữ “Tâm” để thực hiện sứ mệnh: tạo sản phẩm tốt nhất, tạo thu nhập ổn định nhất, đóng góp an sinh xã hội lớn nhất.

- “Luôn luôn sáng tạo, luôn luôn đổi mới” là phương châm hoạt động mang tính cầu thị, tiên phong của Sơn Phúc Group nhằm mang lại cho xã hội những giá trị tốt đẹp hơn.

TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc