Project

Bất động sản công nghiệp

BĐS CÔNG NGHIỆP

CỤM CÔNG NGHIỆP CAO ĐỨC - VẠN NINH

Ngày 30/3/2022, Tập đoàn Sơn Phúc đánh dấu một bước tạo đà quan trọng cho mục tiêu phát triển lĩnh vực Công nghiệp, bao gồm bất động sản công nghiệp và sản xuất công nghiệp của Tập đoàn, thông qua thương vụ M&A dự án cụm Công nghiệp Cao Đức - Vạn Ninh tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc