News

Tuyển dụng

PHÓ PHÒNG PHÁP CHẾ
31
05 - 2024

Tuyển dụng

PHÓ PHÒNG PHÁP CHẾ

Sơn Phúc Group "trải thảm đó, đón nhân tài" cho vị trí Phó phòng Pháp chế.

Xem thêm

Tuyển dụng

GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Hãy gia nhập Sơn Phúc Group để khẳng định năng lực của bạn và cùng chúng tôi xây dựng một doanh nghiệp vững mạnh, thành công.

Tuyển dụng

KIẾN TRÚC SƯ QUY HOẠCH KHU CÔNG NGHIỆP

Tập đoàn Sơn Phúc đang tìm kiếm ứng viên tài năng cho vị trí Kiến trúc sư Quy hoạch Khu công nghiệp. Thông tin chi tiết như sau:

TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc