News

Tuyển dụng

TUYỂN KTS CHỦ TRÌ THIẾT KẾ HẠ TẦNG
1
11 - 2018

Tuyển dụng

TUYỂN KTS CHỦ TRÌ THIẾT KẾ HẠ TẦNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phúc tuyển dụng KTS CHỦ TRÌ THIẾT KẾ HẠ TẦNG làm việc tại Hà Nội

Xem thêm

Tuyển dụng

TUYỂN CHUYÊN VIÊN QUY HOẠCH

Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và mở rộng quy mô , Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Phúc có nhu cầu tuyển dụng ví trí Chuyên viên quy hoạch.

Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 10.2018

Nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai phát triển quy mô, Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Phúc cần tuyển dụng các vị trí quan trọng làm việc tại trụ sở Hà Nội và các Ban quản lý các Dự án, cụ thể như sau:

Tuyển dụng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SƠN PHÚC TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC/PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KINH DOANH

Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển dự án mới trên nhiều lĩnh vực, Sơn Phúc Group mong muốn chiêu mộ ứng viên phù hợp tham gia vào đội ngũ Ban lãnh đạo Tập đoàn, giữ vị trí Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh, thông tin cụ thể như sau:

Tuyển dụng

TUYỂN GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phúc tuyển dụng Giám đốc phụ trách giải phóng mặt bằng

Tuyển dụng

GIÁM ĐỐC MARKETING VÀ TRUYỀN THÔNG

Nhằm phát triển nhận diện thương hiệu, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông cho các dự án, Công ty CP đầu tư Sơn Phúc tuyển dụng ứng viên phù hợp giữ vị trí Giám đốc Marketing và Truyền thông, thông tin cụ thể như sau:

Tuyển dụng

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển dự án mới trên nhiều lĩnh vực, Sơn Phúc Group mong muốn chiêu mộ ứng viên phù hợp tham gia vào đội ngũ Ban lãnh đạo , giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài Chính với thông tin cụ thể như sau:

Tuyển dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai phát triển quy mô, Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Phúc cần tuyển dụng các vị trí quan trọng làm việc tại trụ sở Hà Nội và các Ban quản lý các Dự án, cụ thể như sau:

Tuyển dụng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SƠN PHÚC TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

Đáp ứng nhu cầu phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Phúc có nhu cầu tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Kế toán, làm việc tại trụ sở Hà Nội.

Tuyển dụng

SƠN PHÚC TUYỂN GIÁM ĐỐC VÀ PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (LÀM VIỆC TẠI CÁC TỈNH)

Chuẩn bị cho công tác triển khai thực hiện các dự án bất động sản tại các tỉnh, thành, Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Phúc có nhu cầu tuyển dụng các ứng viên phù hợp cho vị trí Giám đốc Ban quản lý dự án - làm việc tại dự án tại các tỉnh, cụ thể như sau: 1. Dự án tỉnh Bắc Ninh 2. Dự án tỉnh Bắc Giang 3. Dự án tỉnh Cao Bằng 4. Dự án tỉnh Tuyên Quang

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN

Sơn Phúc Group tuyển dụng vị trí Giám đốc nhà máy thủy điện

TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc