News

Tuyển dụng

Tuyển dụng

SONPHUC GROUP TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT

Nhằm đáp ứng các yêu cầu định hướng phát triển dự án mới trên nhiều lĩnh vực, Son Phuc Group mong muốn chiêu mộ ứng viên phù hợp tham gia vào đội ngũ Ban lãnh đạo Tập đoàn, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật với thông tin cụ thể như sau:

TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc