News

Tuyển dụng

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN DỰ ÁN - LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Phục vụ công tác phát triển dự án trong chiến lược kinh doanh dài hạn, SƠN PHÚC GROUP có nhu cầu tuyển dụng ứng viên phù hợp giữ vị trí Giám đốc Đầu tư - làm việc tại Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ - LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

Phục vụ công tác phát triển dự án trong chiến lược kinh doanh dài hạn, SƠN PHÚC GROUP có nhu cầu tuyển dụng ứng viên phù hợp giữ vị trí Phó tổng giám đốc Đầu tư - làm việc tại Hà Nội, thông tin cụ thể như sau:

Tuyển dụng

SONPHUC GROUP: TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ BĐS

Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và mở rộng quy mô dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phúc có nhu cầu tuyển dụng vị trí CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN. Làm việc tại Hà Nội.

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG GĐ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và mở rộng quy mô dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phúc có nhu cầu tuyển dụng vị trí Giám đốc Phát triển Dự án. Làm việc tại Hà Nội.

Tuyển dụng

CÔNG TY SƠN PHÚC TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN

Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và mở rộng quy mô dự án, Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Phúc có nhu cầu tuyển dụng ví trí Kỹ sư điện

Tuyển dụng

CTY SƠN PHÚC TUYỂN DỤNG KS HẠ TẦNG CẤP THOÁT NƯỚC

Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và mở rộng quy mô dự án, Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Phúc có nhu cầu tuyển dụng ví trí Kỹ sư Hạ tầng cấp thoát nước

Tuyển dụng

CÔNG TY SƠN PHÚC TUYỂN DỤNG GĐ TÀI CHÍNH

Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và mở rộng quy mô dự án, Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Phúc có nhu cầu tuyển dụng ví trí Giám đốc Tài chính

Tuyển dụng

KTS THIẾT KẾ QUY HOẠCH

Công ty CP Đầu tư Sơn Phúc tuyển dụng vị trí KTS THIẾT KẾ QUY HOẠCH

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG TỔNG GIÁM ĐỐC

Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và mở rộng quy mô , Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Phúc có nhu cầu tuyển dụng ví trí TỔNG GIÁM ĐỐC

Tuyển dụng

KTS CHỦ TRÌ THIẾT KẾ QUY HOẠCH

Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và mở rộng quy mô DỰ ÁN , Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Phúc trải THẢM ĐỎ đón NHÂN TÀI vào ví trí KTS CHỦ TRÌ THIẾT KẾ QUY HOẠCH.

Tuyển dụng

CÔNG TY SƠN PHÚC TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH

Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc và mở rộng quy mô , Công ty Cổ phần đầu tư Sơn Phúc có nhu cầu tuyển dụng ví trí Kỹ sư đo đạc địa chính

TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc