TỔNG QUAN

1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. Năm 2010, Công ty Cổ phần Đầu tư Sơn Phúc được thành lập bởi những người chung chí hướng, giàu kinh nghiệm và chung niềm khát khao thực hiện một sứ mệnh lớn trong ...
Xem thêm

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - TRIẾT LÝ KINH DOANH

Tầm nhìn Sơn Phúc Group trở thành: - Tập đoàn kinh tế đa ngành; - Tập đoàn phát triển xuyên quốc gia với các mũi nhọn: Bất động sản, Công nghiệp, Năng lượng tái tạo, Dịch vụ và Thương mại. Sứ mệnh    ...
Xem thêm

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi Quý Nhà đầu tư, Các cấp chính quyền, Cổ đông, Khách hàng và Đối tác! Thay mặt toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc (Sơn Phúc Group), tôi trân trọng gửi lời chúc Sức khỏ ...
Xem thêm
TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc