SERVICES

Đo đạc và Bản đồ

ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SƠN PHÚC TẠI BẮC GIANG

Công văn số 1268/UBND_QLĐT của UBND thành phố Bắc Giang được ban hành về việc “ Khảo sát, lập quy hoạch chi tiết đô thị khu vực cạnh thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang”, .

TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc