Sơn Phúc Group
Luôn luôn sáng tạo - Luôn luôn đổi mới
Tin tức & Sự kiện

7 giờ / ngày + 5 ngày / tuần = 35 giờ / tuần là thời gian làm việc hành chính của Tập đoàn Sơn Phúc

Theo thống kê năm 2014 thì số giờ làm việc trung bình tại Việt Nam từ 48 giờ / tuần, thuộc nước có số giờ làm việc thực tế cao nhất thế giới. Trong khi đó, tại một số nước phát triển như Đức, số giờ làm việc thực tế 27,5 giờ / tuần. Từ đầu năm 2020 đến ngày 20/7/2021 số giờ làm việc thực tế của CBNV văn phòng Tập đoàn Sơn Phúc là 37,5 giờ / tuần. Xong đến ngày 21/7/2021 số giờ làm việc thực tế giảm xuống còn 35 giờ / tuần( tương đương 7 giờ / ngày và 5 ngày / tuần).  Với số giờ làm như hiện nay thì Sơn Phúc là doanh nghiệp có số giờ làm / tuần ít nhất ở Việt Nam và tương đương với số giờ làm việc của nhóm các Nước phát triển! Với mục tiêu kép: Tạo cuộc sống tốt nhất cho cán bộ nhân viên Tập đoàn và tập trung vào hiệu suất công việc (đảm bảo thu nhập cán bộ nhân viên tốt nhất / hiệu quả công việc cao nhất).  Với tầm nhìn xa từ Ban lãnh đạo của Tập đoàn, chúng tôi tin tưởng rằng Sơn Phúc sẽ tạo dựng và đóng góp được nhiều giá trị tốt cho xã hội hiện tại và trong tương lai!


Môi trường làm việc có ảnh hưởng rất lớn đối với tinh thần của người lao động. Đối với Sơn Phúc, tinh thần của CBNV chính là nguồn tài nguyên vô giá. CBNV có sức khỏe tốt, tinh thần thoải mái sẽ tạo ra những sản phẩm chất lượng, giúp doanh nghiệp phát triển vững chắc, ổn định. BLĐ Tập đoàn luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của CBNV, nhằm mang đến những điều kiện tốt nhất để CBNV yên tâm làm việc, phấn đấu và cống hiến, vì một Sơn Phúc ngày một phát triển và lớn mạnh hơn!

Bài viết khác

TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI OM7 THÁNG 01/2022

XEM TIẾP

CHI TRẢ HƠN 30 TỶ ĐỒNG TIỀN BỒI THƯỜNG, GPMB DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI BÊN BỜ SÔNG LÔ (ĐỢT 1)

XEM TIẾP

SƠN PHÚC GROUP TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2022

XEM TIẾP