Phê duyệt kết quả thẩm định BC đánh giá tác động MT Dự án KĐT số 4, thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên

Tue 29/08/2023

Ngày 26 tháng 7 năm 2023 UBND Tỉnh Thái Nguyên đã ký Quyết định số 1750/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu đô thị số 4 thị trấn Hương Sơn, Huyện Phú Bình, Tỉnh Thái Nguyên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc làm Chủ đầu tư.

   https://drive.google.com/file/d/1u8JLrdApwvZaftmrcOR3vajUSGZ1-3bI/view?usp=drive_link

https://drive.google.com/file/d/1iREqkniYggA1fTRx8p4_LtOExXJhd3Vb/view?usp=sharing


Chia sẻ qua
TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc