DỰ ÁN: KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN XÃ ĐẠI ĐỒNG THÀNH (ĐIỂM SỐ 3 THÔN ĐỒNG VĂN), HUYỆN THUẬN THÀNH

Tue 26/10/2021

I. Mô tả tóm tắt dự án

- Dự án: Khu dân cư nông thôn xã Đại Đồng Thành (Điểm số 3 thôn Đồng Văn), huyện Thuận Thành;

- Địa điểm, quy mô dự án:

+ Địa điểm: Xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;

+ Quy mô dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III

- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay;

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022;

II. Kế hoạch các gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Rà phá bom mìn, vật nổ

Chỉ thầu rút gọn

10/2021

Trọn gói

10 ngày

2

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Chỉ thầu rút gọn

10/2021

Trọn gói

30 ngày

3

Tư vấn lập báo cáo NCKT và thiết kế bản vẽ thi công

Chỉ thầu rút gọn

11/2021

Trọn gói

30 ngày

4

TVTK hạng mục cấp nước chữa cháy hạ tầng

Đấu thầu/Chào giá cạnh tranh

11/2021

Trọn gói

30 ngày

5

Tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán xây dựng

Chỉ thầu rút gọn

11/2021

Trọn gói

15 ngày

6

Thi công xây dựng công trình

Đấu thầu/Chào giá cạnh tranh

12/2021

Trọn gói

90 ngày

7

Tư vấn giám sát

Đấu thầu/Chào giá cạnh tranh

12/2021

Trọn gói

90 ngày

8

Bảo hiểm công trình

Chỉ thầu rút gọn

12/2021

Trọn gói

Theo luật bảo hiểm

9

Kiểm toán độc lập

Chỉ thầu rút gọn

01/2022

Trọn gói

07 ngày

 

 


Chia sẻ qua
TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc