THÔNG BÁO MỜI THẦU

Mon 30/10/2023

Thông báo mời thầu gói thầu "Trồng cây xanh, cây hoa bụi và thảm cỏ thuộc dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang".

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc tiến hành lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Trồng cây xanh, cây hoa bụi và thảm cỏ thuộc dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang". Thông tin cụ thể:

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc.

Nguồn vốn: Vốn tự có của Tập đoàn hoặc vốn vay hợp pháp khác.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào giá cạnh tranh.

Thời gian lựa chọn nhà thầu: Từ 01/11/2023 đến 30/11/2023.

Chi tiết xin liên hệ: Mr. Hùng - Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch; điện thoại: 0988.631.161; email hungnq@sonphuc.vn.


Chia sẻ qua
TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc