News

Đấu thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU "THI CÔNG SAN NỀN, KÈ TƯỜNG CHẮN, ĐƯỜNG GIAO THÔNG, HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC, CÔNG VIÊN VÀ HỆ THỐNG PCCC"
12
04 - 2024

Đấu thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU "THI CÔNG SAN NỀN, KÈ TƯỜNG CHẮN, ĐƯỜNG GIAO THÔNG, HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC, CÔNG VIÊN VÀ HỆ THỐNG PCCC"

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Phúc tiến hành lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Thi công san nền, kè tường chắn, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, công viên và hệ thống PCCC" thuộc dự án Khu đô thị số 4, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Xem thêm
TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc