News

Đấu thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU
30
10 - 2023

Đấu thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Thông báo mời thầu gói thầu "Trồng cây xanh, cây hoa bụi và thảm cỏ thuộc dự án Khu đô thị mới bên bờ sông Lô, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang".

Xem thêm
TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc