DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ MỚI THÔN TÂN MỸ, XÃ ĐỒNG SƠN, THÀNH PHỐ BẮC GIANG

Tue 26/10/2021

I. Mô tả tóm tắt dự án

- Dự án: Khu đô thị mới thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang;

- Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay;

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022;

- Địa điểm, quy mô dự án:

+ Địa điểm: thôn Tân Mỹ, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

+ Quy mô dự án: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III (9,96ha)

II. Kế hoạch các gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Stt

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công hạ tầng kỹ thuật

Chỉ thầu rút gọn

10/2021

Trọn gói

45 ngày

2

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công nhà hỗn hợp cao tầng

Đấu thầu

01/2022

Trọn gói

40 ngày

3

TVTK bản vẽ thi công hạng mục PCCC Nhà hỗn hợp cao tầng

Đấu thầu

01/2022

Trọn gói

25 ngày

4

Thiết kế BVTC Trạm xử lý nước thải

Đấu thầu

12/2021

Trọn gói

20 ngày

5

Tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công phần hạ tầng

Chỉ thầu rút gọn

01/2022

Trọn gói

20 ngày

6

Tư vấn thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công Nhà hỗn hợp cao tầng

Chỉ thầu rút gọn

03/2022

Trọn gói

20 ngày

7

Tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Chỉ thầu rút gọn

10/2021

Trọn gói

15 ngày

8

Tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng Nhà hỗn hợp cao tầng

Chỉ thầu rút gọn

03/2022

Trọn gói

15 ngày

9

Thi công hạ tầng kỹ thuật gồm các hạng mục san nền, kè tường chắn đá hộc, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, xây dựng đường dạo công viên.

Đấu thầu/Chào giá cạnh tranh

03/2022

Đơn giá cố định

06 tháng

10

Thi công hạng mục Cấp điện, chiếu sáng và thông tin liên lạc

Đấu thầu/Chào giá cạnh tranh

04/2022

Đơn giá cố định

02 tháng

11

Thi công Trạm xử lý nước thải

Đấu thầu/Chào giá cạnh tranh

04/2022

Đơn giá cố định

02 tháng

12

Thi công cây xanh vỉa hè và cây xanh công viên.

Đấu thầu/Chào giá cạnh tranh

06/2022

Trọn gói

01 tháng

13

Tư vấn giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật

Chỉ thầu rút gọn

04/2022

Trọn gói

06 tháng

14

Thi công xây dựng Nhà hỗn hợp cao tầng

Đấu thầu/Chào giá cạnh tranh

06/2022

Đơn giá cố định

08 tháng

15

Chống mối

Đấu thầu/Chào giá cạnh tranh

06/2022

Trọn gói

01 tháng

16

Tư vấn giám sát thi công Nhà hỗn hợp cao tầng.

Đấu thầu/Chào giá cạnh tranh

07/2022

Trọn gói

08 tháng

17

Bảo hiểm công trình

Chỉ thầu rút gọn

03/2022

Trọn gói

01 tháng

18

Kiểm toán độc lập

Chỉ thầu rút gọn

03/2023

Trọn gói

01 tháng

Tổng giá gói thầu


Chia sẻ qua
TÌM KIẾM TỪ KHÓA
Sơn Phúc